Członkostwo

Co daje członkostwo w Klastrze?

 • dostęp do bezpłatnej informacji gospodarczej
 • promocję firmy w materiałach reklamowych Klastra
 • nawiązanie kontaktów i integracje z czołowymi firmami regionu
 • udział w szkoleniach kierowanych wyłącznie dla członków Klastra
 • dostęp do usług kojarzenia ofert firm
 • dostęp do aktualnej informacji na temat Unii Europejskiej
 • możliwość udziału w spotkaniach ze znanymi przedsiębiorcami i politykami
 • udział w tanich szkoleniach kierowanych zarówno dla członków Klastra jak i osób z zewnątrz.

Klaster poprzez organizacje oraz współorganizację szkoleń oraz konferencji stara się wdrażać zasady nowoczesnego zarządzania, z którymi nieodłącznie wiąże się konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji. W tym właśnie celu organizowane są szkolenia i seminaria, przeznaczone w przeważającej mierze dla pracowników - specjalistów oraz kadry menedżerskiej średniego szczebla. Wszystkie te szkolenia i seminaria gwarantują zdobycie wiedzy od wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie.

Rekomendacje dla członków

 • KSPW udziela rekomendacji swoim członkom.
 • W obecnej sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje wiele firm o złej sławie, potencjalni partnerzy chętnie korzystają z informacji na temat wiarygodności danego przedsiębiorstwa. Dlatego też Klaster Spożywczy Południowej wielkopolski udziela swoim członkom rekomendacji biznesowych.

Koszty przystąpienia do Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski:

Według podjętej Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, przystępujący do członkostwa zobowiązany jest do opłacania rocznych składek członkowskich, różniących się wysokością w zależności od wielkości zatrudnienia, tj.:

 • 200 PLN – jednorazowa opłata wpisowa
 • 320 PLN – dla członków zatrudniających od 1-9 pracowników
 • 1120 PLN - dla członków zatrudniających od 10-49 pracowników
 • 2120 PLN - dla członków zatrudniających od 50-249 pracowników
 • 4120 PLN - dla członków zatrudniających powyżej 250 pracowników

Materiały do pobrania: