Kontakt

Dane rejestrowe:

Nazwa Klaster Spożywczy Południowej
Wielkopolski – Stowarzyszenie w Kaliszu
Forma prawna Stowarzyszenie
Adres ul. Częstochowska 25, 62-800 Kalisz
Nazwa Organu
Reprezentacji KRS
Zarząd
0000344477
REGON 301301131
NIP 6182112296

Adres:

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie w Kaliszu
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz

Telefon:
tel./fax. 62 764 57 83

E-Mail:
sekretariat@klaster.kalisz.pl

WWW:
www.klaster.kalisz.pl