O nas

 

Misja

Misją naszego Stowarzyszenia jest utworzenie w Południowej Wielkopolsce silnej i stabilnej organizacji potrafiącej sprostać każdemu wymaganiu, jakie stawiane są przed branżą rolno – spożywczą.

 

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski został powołany z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu 16 września 2009 roku.

Powstanie Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski było odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców branży spożywczej, dotyczące pogłębienia powiązań kooperacyjnych w swojej działalności oraz rozwinięcia działań promocyjnych i doradczych, związanych z podnoszeniem innowacyjności i sprawności funkcjonowania powiązania kooperacyjnego.

Klaster od początku swojej działalności podejmuje wielokierunkowe działania podnoszące poziom konkurencyjności zrzeszonych firm na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym. Przynależność do niego umożliwia implementację wiedzy, transfer technologii, wymianę doświadczeń i realizację celów, których nie udałoby się osiągnąć funkcjonując samodzielnie.

Jako prężnie działająca organizacja, zrzeszająca firmy z sektora rolno-spożywczego o różnym profilu i odmiennej skali działalności, stwarza perspektywy rozwoju ekonomicznego, technologicznego i intelektualnego poszczególnych firm i całej organizacji.

Obecnie Klaster zrzesza 56 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo- badawcze i samorządowe.

Firmy Klastrowe stanowią zróżnicowaną i dynamiczną grupę przedsiębiorstw, skupionych na dostarczaniu wysokiej jakości produktów spożywczych i usług związanych z przetwórstwem żywności. W skład tego zrzeszenia wchodzą producenci napojów, artykułów spożywczych, dodatków do żywności, liofilizatów, przypraw, maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego, a także hurtownie i dystrybutorzy produktów żywnościowych.

Celem stowarzyszenia jest:

  1. Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych branży spożywczej, bez względu na ich formę prawną i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Współpraca ze sferą naukową i badawczo – rozwojową.
  3. Poprawa konkurencyjności członków Stowarzyszenia, obniżanie kosztów produkcji oraz wspólne działania marketingowe.
  4. Prowadzenie prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi i ich wdrażanie oraz wprowadzanie nowych produktów.
  5. Podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę firm Klastrowych.
  6. Wdrażanie nowych systemów zarządzania firmami oraz nowych systemów informatycznych.
  7. Podejmowanie inicjatyw, w interesie reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia firm, mających na celu ułatwienie ich działalności i rozwoju oraz skonsolidowanie współpracy.