O Klastrze

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

Rolą klastra jest kształtowanie sytuacji gospodarczo-społecznej regionu w którym działa. Przedsiębiorstwom pozwala sprostać narastającej konkurencji oraz umożliwia podjęcie inwestycji kilku podmiotów, obniżając koszty przedsięwzięcia i jego ryzyka.

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski został powołany 16.09.2009 roku w Kaliszu. Założycielami tej inicjatywy było 17 przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego z południowej Wielkopolski, które podpisały Statut dla powstającego Klastra.

Misją naszego Stowarzyszenia jest utworzenie w Południowej Wielkopolsce silnej i stabilnej organizacji potrafiącej sprostać każdemu wymaganiu, jakie stawiane są przed branżą rolno – spożywczą.

1. Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenie w Kaliszu

2.Władze Stowarzyszenia

3.Statut stowarzyszenia

4.Członkostwo

5.Ankieta członka wspierającego

6.Ankieta członka zwyczajnego