Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

Wsparcie branży spożywczej
Organizacja szkoleń
O Klastrze

Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

Rolą klastra jest kształtowanie sytuacji gospodarczo-społecznej regionu w którym działa. Przedsiębiorstwom pozwala sprostać narastającej konkurencji oraz umożliwia podjęcie inwestycji kilku podmiotów, obniżając koszty przedsięwzięcia i jego ryzyka.

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski został powołany 16.09.2009 roku w Kaliszu. Założycielami tej inicjatywy było 17 przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego z południowej Wielkopolski, które podpisały Statut dla powstającego Klastra.

Misją naszego Stowarzyszenia jest utworzenie w Południowej Wielkopolsce silnej i stabilnej organizacji potrafiącej sprostać każdemu wymaganiu, jakie stawiane są przed branżą rolno – spożywczą.

Czytaj więcej

Klaster w liczbach
Zrzesza
56 członków, w tym: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i instytucje badawcze, instytucje otoczenia biznesu i jednostki samorządu terytorialnego
Współpracuje
ze sfera naukową i badawczo- rozwojową, instytucjami otoczenia biznesu i samorządem terytorialnym; WSPIERA - branżę spożywczą od 2009r.
Wspiera
branżę spożywczą od 2009r.
Reprezentuje
podejmuje działania na rzecz członków Klastra, w celu budowania rozpoznawalności na rynku.
Kontakt
Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski
Skontaktuj się z nami