Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02‐30‐012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego