Transformacja energetyczna

Inicjatywa Komisji Europejskiej pn. „Platforma Wsparcia Regionów Górniczych” po niespełna roku od jej formalnego zapoczątkowania w Strasburgu w grudniu 2017 r., stanowi doskonałe forum wymiany doświadczeń i planów Państw Członkowskich w niej uczestniczących. Jednak w związku z priorytetami UE w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej, Polska zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia wsparcia i zaangażowanie odpowiednich środków na potrzeby przyspieszenia transformacji sektora elektroenergetycznego w państwach i regionach uzależnionych od węgla i modernizację sektora w kierunku niskoemisyjnym.