ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO- CENTRUM KSZTAŁCENIA W KALISZU