Wdrożenie nowoczesnych technologii IT oraz ICT służących podniesieniu jakości sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „konkurencyjność Przedsiębiorstw”, działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.

Przedmiotem projektu było działanie inwestycyjne, promocyjne oraz doradcze, mające na celu przyczynienie się do podniesienia innowacyjności oraz sprawności funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, skupionego w ramach Stowarzyszenia Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski.

W ramach projektu zakupiono:

  • Aplikację i oprogramowanie na stronę www – giełda towarowa
  • Środki trwałe – urządzenia teleinformatyczne, w tym serwery, macierze, biblioteki taśmowe, routery, zestawy komputerowe, system nadzoru technicznego z rejestratorem video oraz modułem GSM
  • Strategię Inwestycyjna Klastra
  • Strategię Promocji i Marketingu
  • Kalendarze i broszury promocyjne
  • Artykuły sponsorowane i publikacje

Galeria zdjęć