Projekty zakończone

1.

Monografia Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski

2.

Przetarg na produkcję filmu promocyjno-marketingowego Klastra i firm klastrowych

3.

Ponowne: Przetarg na produkcję filmu promocyjno-marketingowego Klastra i firm klastrowych

4.

Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek B+R

5.

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Laboratorium badawczo – Rozwojowego Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski

6.

Opracowanie koncepcji współpracy Klasta i firm klastrowych z Jednostakami B+R z terenu Polski i UE

7.

Ponowne: Opracowanie koncepcji współpracy Klasta i firm klastrowych z Jednostakami B+R z terenu Polski i UE