Opracowanie koncepcji współpracy Klastra i firm klastrowych z Jednostkami B+R z terenu Polski i UE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „konkurencyjność Przedsiębiorstw”, działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.

W ramach projektu stworzono dokument zwierający m.in.:

  • Wytyczne dla przedsiębiorców i wnioskodawcy dotyczące kierunków i narzędzi poszukiwania jednostek B+R do podejmowania i wdrażania strategicznej współpracy innowacyjnej,
  • Aktualną ocenę potencjału badawczego jednostek współpracujących z Klastrem,
  • Rekomendację jednostek B+R wraz z określeniem pożądanych kierunków współpracy,
  • Wskazanie dobrych praktyk europejskich w zakresie dobrej współpracy branży spożywczej z jednostkami B+R
  • Zestawienie wymaganych do dalszego rozwoju usług laboratoryjnych i analitycznych z istniejąca na rynku lokalnym ofertą najlepszej ścieżki efektywnego ich wykorzystania

Galeria zdjęć