Opracowanie koncepcji oraz określenie zasadności wdrożenia grupowych zakupów produktów i usług przez Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

Projekt realizowany w ramach Konkursu „Vouchery dla Inicjatyw Klastrowych”, dla projektu systemowego PO KL Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, działanie 8.2 „Transfer wiedzy poddziałanie 8.2.2 wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw pn. Wsparcie sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”.

Celem projektu było opracowanie koncepcji organizacji grupowych zakupów oraz ocena zasadności wdrożenia koncepcji grupowych zakupów w Klastrze Spożywczym Południowej Wielkopolski. W ramach projektu opracowany został specjalny model referencyjny zawierający informacje o procesach, danych niezbędnych do realizacji zadań oraz zaangażowaniu zasobów i ich funkcjach.

Galeria zdjęć