Opracowanie długoterminowej Strategii naukowo badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I „konkurencyjność Przedsiębiorstw”, działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”.

Celem projektu było opracowanie jednolitego dokumentu „Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek B+R”, który zawierał m.in.:

  • Charakterystykę branży spożywczej w województwie Wielkopolskim;
  • Sformułowanie przesłanek i zasad wyznaczania zakresu przestrzennego kierunków rozwoju Klastra (zasięg działania);
  • Określenie czasu realizacji strategii z wyznaczeniem potencjalnych korzyści dla Klastra i poszczególnych członków;
  • Przygotowanie założeń dla strategii doboru rynku dla Klastra uwzględniającej możliwości specjalizacji i dywersyfikacji oferty;
  • Sformułowanie założeń i kierunków realizacji czasowo - przestrzennej strategii badania i kształtowania rynku dla Klastra;
  • Analizę uwarunkowań społeczno – gospodarczych, stanu obecnego oraz perspektywy rozwoju branży spożywczej oraz branż powiązanych w przyszłości;
  • Sformułowanie założeń i kierunków inwestycji infrastrukturalnych w przyszłości;

Galeria zdjęć