KRAJOWA RADA SUPLEMENTÓW I ODŻYWEK

Członkami Stowarzyszenia są producenci i dystrybutorzy suplementów diety, firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie żywnościowym oraz wybitni eksperci z dziedziny suplementacji. Dodatkowo, Stowarzyszenie, poprzez wewnętrzny organ pn. Rada Ekspercka, tworzy platformę wymiany informacji i współpracy pomiędzy ekspertami, naukowcami i praktykami, których działalność wiąże się z tematyką zdrowia, żywienia, żywności, suplementów diety, świadomego konsumenta, a także prawodawstwa regulującego w/w obszary.

Stowarzyszenie KRSiO reprezentuje  interesy branży poprzez:

  • wspieranie rozwoju branży suplementów i odżywek;
  • oddziaływanie na proces regulacyjny dotyczący suplementów diety oraz  żywności funkcjonalnej;
  • rozpowszechnianie rzetelnych informacji o roli tych produktów w żywieniu człowieka, aktywny udział w kreowaniu świadomego konsumenta;
  • doradztwo, pomoc organizacyjno-prawną oraz szkolenia w zakresie wytwarzania i sprzedawania suplementów diety, zgodnie z wysokimi standardami jakości i bezpieczeństwa;
  • wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz gromadzenie danych naukowych dotyczących suplementów diety i ich składników;
  • wzmacnianie siły oddziaływania Stowarzyszenia poprzez budowanie dobrych relacji z instytucjami rządowymi i kontrolnymi, odpowiedzialnymi za rynek suplementów.

KRSiO to:

  • głos branży w Polsce – zrzeszamy producentów i dystrybutorów mających wpływ na funkcjonowanie rynku suplementów diety w Polsce; współpracujemy z instytucjami rządowymi; opiniujemy akty prawne i instrukcje dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych w Komisji Europejskiej.
  • głos branży w Europie – jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Europejskiego EHPM z siedzibą w Brukseli, utworzonego w 1975 roku, zrzeszającego stowarzyszenia narodowe państw członkowskich UE; uczestniczymy w opiniowaniu aktów europejskich; członkowie otrzymują najświeższe informacje w momencie ich tworzenia.
  • głos branży w Świecie  – uczestniczymy w działaniach Komisji Codex Alimentarius; pozyskujemy najświeższe informacje, wyniki badań i alerty z rynku spożywczego na całym świecie.
  • wiedza i profesjonalizm – nasza Rada Ekspercka to 33 naukowców, specjalistów, ekspertów, których działalność wiąże się z tematyką zdrowia, żywienia, żywności, suplementów diety, edukacji konsumenckiej, a także prawodawstwa regulującego w/w obszary. Komitet Stały Rady Eksperckiej to członkowie KRSIO; wśród nich są przedstawiciele kancelarii prawnych o największym potencjale i wiedzy w dziedzinie prawa żywnościowego.

Strona: www.krsio.org.pl 

Kontakt:

tel. 604 412 404 

e-mail. info@krsio.org.pl