INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych; prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie; działa na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.

Przy IWNiRZ PIB działają Centrum Badawczo - Rozwojowe Farmakoanaliz Roślin Leczniczych, Akredytowane Laboratorium Palności i Laboratorium Włókiennicze (Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji Nr AB 225), wyposażone w aparaturę i sprzęt o wysokich parametrach technicznych pozwalające na wykonanie badań palności różnych materiałów, w tym wyrobów włókienniczych, w zależności od obszarów ich zastosowania a także badań właściwości fizyko-mechanicznych tych wyrobów.

Strona:

Kontakt:

tel. 61 84 55 800

e-mail. sekretariat@iwnirz.pl