INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO- SPOŻYWCZEGO- ODDZIAŁ KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH

Pracownia Koncentratów Spożywczych
Zakres działania:

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych, dotyczących zawartości i przemian w trakcie procesu technologicznego składników prozdrowotnych, szkodliwych dla zdrowia oraz lotnych związków zapachowych.
 • Technologie nowych atrakcyjnych pod względem sensorycznym i odżywczym koncentratów spożywczych, w tym także dla starszych ludzi i zawierających niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu składniki, z których łatwo i szybko można przygotować potrawy typu śniadaniowego, obiadowego czy deserowego.
 • Technologie i receptury produktów prozdrowotnych.
  Technologie koncentratów spożywczych instant z wykorzystaniem techniki ekstruzji: koncentratów śniadaniowych, koncentratów: zup, II dań obiadowych i nadzień do potraw. Badania dotyczą instantyzacji surowców (nasion roślin strączkowych, kukurydzy i innych zbóż) i opracowania receptur koncentratów spożywczych z ich udziałem.
 • Badania kawy naturalnej w tym opracowania sposobu redukcji substancji szkodliwych dla zdrowia (np. akrylamid, furfural, szczawiany) oraz poprawy jakości sensorycznej kawy palonej,
 • Sposoby zagospodarowywania na cele spożywcze produktów ubocznych lub odpadów powstających w przetwórstwie spożywczym.
 • Opracowywanie metod analitycznych.
 • Usługi technologiczne dla klientów.
 • Prowadzenie badań przechowalnicznych.
 • Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę analityczną, m.in. w: chromatograf cieczowy z detektorami – z matrycą diodową (PDA), fluorescencyjnym, refraktometrycznym, elektrochemicznym (CoulArray), chromatograf gazowy z detektorem FID, chromatograf gazowy z detektorem MS, komory klimatyczne – do przyspieszonych badań przechowalnicznych.

Strona: www.ibprs.pl/zaklad-koncentratow-spozywczych-i-produktow-skrobiowych

Kontakt:

tel. 61 879 32 41

e-mail. zk@ibprs.pl