FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytucja otoczenia biznesu. Projektują i oferują rozwiązania dla biznesu na każdym etapie jego rozwoju. 

Strona: www.inkubator.kalisz.pl 

Kontakt:

tel. 62 764 50 16

e-mail. sekretariat@inkubator.kalisz.pl