FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU- POZNAŃSKI PARK NAUKOWO- TECHNOLOGICZNY

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest doświadczonym partnerem biznesowym, który oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych i rozwoju technologii.

Strona: www.ppnt.poznan.pl 

Kontakt:

tel. 61 827 97 00

e-mail. ppnt@ppnt.poznan.pl