UNIWERSYTET KALISKI IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOCIECHOWSKIEGO

Jednostka naukowo-badawcza z wydziałami:

  • Nauk społecznych,
  • Medycznym i nauk o zdrowiu,
  • Politechnicznym,
  • Medyczno-społeczno-technicznym we Wrześni.

Strona: www.uniwersytetkaliski.edu.pl 

Kontakt:

tel. 62 767 95 00

e-mail. rektorat@uniwersytetkaliski.edu.pl