Projekty

Monografia Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski wiecej…
Przetarg na produkcję filmu promocyjno-marketingowego Klastra i firm klastrowych wiecej…
Ponowne: Przetarg na produkcję filmu promocyjno-marketingowego Klastra i firm klastrowych wiecej…
Opracowanie strategii wsparcia rozwoju Klastra i firm klastrowych wiedzą jednostek B+R wiecej…
Opracowanie koncepcji funkcjonowania Laboratorium badawczo – Rozwojowego Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski wiecej…
Opracowanie koncepcji współpracy Klasta i firm klastrowych z Jednostakami B+R z terenu Polski i UE wiecej…
Ponowne: Opracowanie koncepcji współpracy Klasta i firm klastrowych z Jednostakami B+R z terenu Polski i UE wiecej…