Opracowania

  1. Dokonania Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski w realizacji kolejnych projektów zasilanych ze środków wsparcia uzyskanych w wygranych konkursach Marszałka Województwa „Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności” więcej…
  2. Umiędzynarodowienie Klastra więcej…
  3. Źródła przyszłej aplikacji środków europejskich dla Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie w Kaliszu więcej…
  4. Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.
    Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.0230012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji
    Kalisko – Ostrowskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego więcej…
  5. Pakiet dla inwestora więcej…