Władze stowarzyszenia

 

 

       
Prezes Krzysztof Koszela
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   
Zastępca Prezesa Tadeusz Rak
Fabryka Maszyn Spożywczych
„Spomasz” Pleszew S.A.
   
Skarbnik Zbigniew Kolenda
PPHiU POM Kalisz Sp.z.o.o.
   
Członkowie Zarządu Bartosz Demianiuk
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
   
Członkowie Zarządu Daniel Lesień
,,STAN’’ Anna Lesień
   
Członkowie Zarządu Marcin Szuława
Colian Sp.z.o.o.
   
Członkowie Zarządu Konrad Golczak
PPH Ewa S.A.
   
Członkowie Zarządu Zuzanna Szczudlik
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
   
Członkowie Zarządu Anna Połczyńska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
   
       
Komisja Rewizyjna:      
  Sławomir Kosicki
Celiko S.A.
   
  Tomasz Motyl
Adamantis Sp.z.o.o.
   
  Andrzej Kasprzyk
Reversesolutions Sp.z.o.o.