Władze stowarzyszenia

 

 

       
Prezes Krzysztof Koszela
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   
Zastępca Prezesa Andrzej Spychalski
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
   
Zastępca Prezesa Tadeusz Rak
Fabryka Maszyn Spożywczych
„Spomasz” Pleszew S.A.
   
Członkowie Zarządu Marcin Szuława
Colian sp. z o.o.
   
Członkowie Zarządu Janusz Zalewski (Skarbnik)
JAM Inox Produkt Sp .z o.o.
   
Członkowie   Zarządu  Bartosz Demianiuk    
Członkowie   Zarządu Daniel Lesień    
Członkowie   Zarządu Konrad Golczak    
       
Komisja Rewizyjna:      
  Sławomir Kosicki
Eljon Sp.j. Elżbieta Jonczyk i spółka
   
  Aleksander Tomalak
„EDAL” A. Tomalak, E.Mrowiński Sp.j.
   
  Andrzej Kasprzyk
Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Środzie Wklp. Sp. z o.o.
   
       
       
Koordynator Klastra Andrzej Spychalski
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu