Władze stowarzyszenia
Prezes Jan Kolański
Colian sp. z o.o.
Zastępca Prezesa Andrzej Spychalski
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
Zastępca Prezesa Tadeusz Rak
Fabryka Maszyn Spożywczych
„Spomasz” Pleszew S.A.
Członkowie Zarządu Krzysztof Koszela
Colian sp. z o.o.
Członkowie Zarządu Tomasz Kowalewski
Hortimex Plus Sp. z o.o. Sp. K
Członkowie Zarządu Janusz Zalewski (Skarbnik)
JAM Inox Produkt Sp .z o.o.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Jerzy Jonczyk
Eljon Sp.j. Elżbieta Jonczyk i spółka
Zastępca Przewodniczącego Aleksander Tomalak
„EDAL” A. Tomalak, E.Mrowiński Sp.j.
Członek Komisji Andrzej Kasprzyk
Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Środzie Wklp. Sp. z o.o.
Koordynator Klastra Andrzej Spychalski
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu