Członkostwo


Ze statutu Stowarzyszenia…

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zapis ten nie dotyczy założycieli Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca w Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela a także osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.

O przyjęciu Członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

W sytuacji przyjęcia do Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski Członek zobowiązany jest do uiszczenia składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dania 15.01.2010 roku, zgodnie z którą:

Członkowie zwyczajni opłacają składki  wysokości 10 zł/ m-c poczynając od 2010 roku

Członkowie wspierający, a dotyczy to przedsiębiorców , wnoszą składki w zależności od wielkości zatrudnienia w firmie:

  • przy zatrudnieniu do 5 pracowników – 100,00 zł /rok
  • przy zatrudnieniu od 6- 49 pracowników – 500,00 zł/rok
  • przy zatrudnieniu od 50- 250 pracowników- 1000,00 zł/rok

jednorazowo członkowie wspierający –założyciele dokonują wpłaty tzw. wpisowego w kwocie 200 zł.

 

 

 

Składkę należy wpłacać na konto Deutsche Bank  nr 43191010482410024394660001.