Ankieta członka zwyczajnego

                                                                                                                                                                    Kalisz, dn. …………

 

Prezes Zarządu

                                                                                            Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski

 

Imię i Nazwisko:

Reprezentant firmy:

Adres:

NIP:

Pesel:

Telefon/fax:

Email:

Dane na temat prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywanej pracy:

 

 

Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych

Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski – Stowarzyszenia.

 

Niniejszym pismem wnioskuję o przyjęcie mnie w poczet Członków Zwyczajnych Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.

Oznajmiam, iż znane mi są postanowienia zarówno Statutu jak i Regulaminu Stowarzyszenia, które obowiązuję się sumiennie wypełniać i przestrzegać.

 

 

                                                                                                                                                                    Podpis…………..

 

 

UWAGA: Do niniejszego wniosku należy dołączyć dwie opinie rekomendujące obecnych Członków Zwyczajnych Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.