Członkowie zwyczajni

Członkowie Zwyczajni

Jan Kolański Colian sp. z o.o.
Lidia Secler Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
Tadeusz Rak Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A.
Krzysztof Koszela Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Sławomir Kosicki Celiko S.A.
Konrad Golczak PPH EWA S.A.
Zuzanna Szczudlik Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jerzy Weres Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Franciszek Siegień WPPH ELENA IMPORT-EXPORT Franciszek Siegień
Piotr Boniecki Zakład Informatyki Stosowanej, Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Tadeusz Zając Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Violetta Mietlicka Młyn Niedźwiady Violetta Mietlicka
Krzysztof Nosal Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Andrzej Tokarski Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Tomasz Kowalewski Hortimex Sp. z o.o.
Margota Suszyńska PW Kal-Pab Sp. z o.o.
Maria Władyka – Przybylak Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Marian Remiszewski Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego Oddział
Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych
Anna Połczyńska Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Tomasz Adamek Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski
Dominik Sadowski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Marcin Łukaszewicz Uniwersytet Wrocławski
Wiesław Zwierzycki Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów
Samochodowych
Tadeusz Pawłowski Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Arleta Niewiadomska PHPU TRANSVET Sp. z o.o.
Daniel Lesień STAN Anna Lesień
Adam Wolniak ZŁOTO POLSKIE- Family Business s.c.
Tadeusz Rak Pleszewska Izba Gospodarcza
Zbigniew Kolenda PPHiU ‘’POM KALISZ ‘’ Sp. z o.o.
Urszula Kuświk PHPU Amiga Urszula Kuświk
Wiesław Motyl Adamantis Sp.z.o.o
Tomasz Motyl Adamantis Sp.z.o.o
Bartosz Demianiuk Krajowa Rada Suplementów I Odżywek
Maciej Bartoń Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów
Produktów Ekologicznych ,, Polska Ekologia”
Małgorzata Spychalska Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w
Kaliszu
Magdalena Bartkowiak Strzelecka ,,MAGMAR’’
Jakub Dembski Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Środzie Wkp.
Sp.z.o.o.
Krzysztof Koszela SOLGITO Krzysztof Koszela
Piotr Barczyk ,,MicroFood’’ Spółka Akcyjna
Karol Wojdziak PHU Bomis- Super s.c.
Bogdan Ambroży FP Spomax SA
Piotr Pakuła PHU Epak Piotr Pakuła
Andrzej Kasprzyk Reversesolutions Sp.z.o.o.
Kasem Bahloul Levant Foods Sp.z.o.o.
Kamil Kowalski AJK Wielkopolskie Centrum Opakowań Kamil Kowalski
Rafał Wojciechowski ,,LINDALS-BIS’’ s.c. Rafał Wojciechowski, Piotr Wojciechowski
Rafał Wojciechowski SIEJEJE Rafał i Piotr Wojciechowscy, Krzysztof Militowski s.c
Wojciech Kaźmierczak ŁYSZCZAK Sp.z.o.o
Tomasz Łyszczak ZAKŁAD MIĘSNY ŁYSZCZAK Spółka Jawna