Członkowie wspierający

Członkowie wspierający

Colian Sp. z o.o.
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Celiko S.A.
PPH EWA SA
Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
WPPH ELENA IMPORT-EXPORT FRANCISZEK SIEGIEŃ
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Młyn Niedźwiady Violetta Mietlicka
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Hortimex Sp. z o.o.
PW Kal-Pab Sp. z o.o.
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego Oddział Koncentratów Spożywczych i
Produktów Skrobiowych
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Izba Przemysłowo – Handlowa Południowej Wielkopolski
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Politechnika Poznańska Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
PHPU TRANSVET Sp. z o.o.
STAN Anna Lesień
ZŁOTO POLSKIE- Family Business s.c.
Pleszewska Izba Gospodarcza
PPHiU POM KALISZ Sp. z o.o.
PHPU Amiga Urszula Kuświk
Adamantis Sp.z.o.o.
Krajowa Rada Suplementów I Odżywek
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych ,, Polska
Ekologia”
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
,,MAGMAR’’ Magdalena Bartkowiak Strzelecka
Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Środzie Wkp. Sp.z.o.o.
SOLGITO Krzysztof Koszela
,,MicroFood’’ Spółka Akcyjna
PHU Bomis- Super s.c.
FP Spomax SA
PHU Epak Piotr Pakuła
Reversesolutions Sp.z.o.o.
Levant Foods Sp.z.o.o.
AJK Wielkopolskie Centrum Opakowań Kamil Kowalsk
,,LINDALS-BIS’’ s.c. Rafał Wojciechowski, Piotr Wojciechowski
SIEJEJE Rafał i Piotr Wojciechowscy, Krzysztof Militowski s.c.
ŁYSZCZAK Sp.z.o.o.
ZAKŁAD MIĘSNY ŁYSZCZAK Spółka Jawna