ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KLASTRA SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

     W dniu 18.06.2019 r. w restauracji Zdrojowa w Opatówku obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski. Zebranie otworzył Wiceprezes Klastra Tadeusz Rak, który na przewodniczącego zebrania zaproponował Andrzeja Spychalskiego, także Wiceprezes i koordynator Klastra. Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu Klastra oraz omówili dokumenty finansowe.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans, rachunek zysków i strat, udzieliło absolutorium Zarządowi za 2018 r. oraz przeznaczyło wypracowany zysk na działalność statutową.

 

 

JAN KOLAŃSKI REZYGNUJE Z FUNKCJI PREZESA

NOWYM PREZESEM KLASTRA SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZOSTAJE DR HAB. KRZYSZTOF KOSZELA- KIEROWNIK KATEDRY INFORMATYKI STOSOWANEJ 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Obradujące w dniu 18.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski przyjęło rezygnację z funkcji Prezesa po 10 letniej działalności Jana Kolańskiego. Nowym Prezesem Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało dr hab. Krzysztofa Koszelę, kierownika katedry informatyki stosowanej, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pan Krzysztof Koszela był dotychczas członkiem Zarządu Klastra i Dyrektorem ds. rozwoju rynków zagranicznych w firmie Colian Sp. z.o.o.

Za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu i umacnianiu Klastra oraz wspomaganiu potencjału innowacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw, Walne Zgromadzenie nadało Janowi Kolańskiemu tytuł honorowego Prezesa Klastra.

Na wakujące miejsca w Zarządzie powołano nowych członków:

  • Marcina Szuławę – Dyrektora finansowego firmy Colian Sp. z.o.o.
  • Konrada Golczaka – Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego EWA S.A. w Krotoszynie.

 

 

NOWI CZŁONKOWIE KLASTRA SPOŻYWCZEGO POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

Zarząd Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski zatwierdził wnioski o przyjęcie następujących członków:

  1. Członek wspierający – firma Adamantis Sp. z.o.o. i reprezentujący ją członek zwyczajny Wiesław Motyl.

Firma rozpoczęła przygotowania do budowy nowego o wysokiej technologii innowacyjnej

zakładu produkcji napojów z roślin wysokobiałkowych oraz przetworów na nich opartych.

  1. Członek wspierający – Stowarzyszenie EIT FOOD Uniwersytetu Warszawskiego i reprezentujący je członek zwyczajny Maciej Bartoń.
  2. Członek wspierający – Stowarzyszenie Krajowa Rada Suplementów i Odżywek i reprezentujący je  członek zwyczajny Bartosz Demianiuk.

Wymienione Stowarzyszenia o dużym potencjale specjalistycznej, innowacyjnej wiedzy stanowić będą istotne wsparcie w kreowaniu żywności wysokiej jakości.

Nowo powołani członkowie zaprezentowali się podczas Walnego Zgromadzenia członków Klastra, a Pan Maciej Bartoń przedstawił interesującą prezentację pt. „Żywność wysokiej jakości, nowe spojrzenie”.

Nowo wybrani członkowie Zarządu. Od lewej Pan Konrad Golczak, Pan Marcin Szuława, Prezes Krzysztof Koszela, Pan Bartosz Demianiuk
Nowo wybrani członkowie Zarządu. Od lewej Pan Konrad Golczak, Pan Marcin Szuława, Prezes Krzysztof Koszela, Pan Bartosz Demianiuk
Nowy Prezes Krzysztof Koszela w towarzystwie Wiceprezesów Klastra Tadeusza Raka i Andrzeja Spychalskiego
Nowy Prezes Krzysztof Koszela w towarzystwie Wiceprezesów Klastra Tadeusza Raka i Andrzeja Spychalskiego
Pan Krzysztof Koszela podziękował za wybór na Prezesa Klastra
Pan Krzysztof Koszela podziękował za wybór na Prezesa Klastra
Pan Maciej Bartoń podczas prezentacji
Pan Maciej Bartoń podczas prezentacji
Sala obrad w restauracji Zdrojowa w Opatówku
Sala obrad w restauracji Zdrojowa w Opatówku
Zarząd Klastra w Nowym skladzie
Zarzad Klastra w Nowym skladzie 

 

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.