Początki współpracy gospodarczej Rwanda-Polska

W dniu 30.10.2018 r. przybył z wizytą do Kalisza dr Eliab Muhawenimana doradca ds. Zarządzania Rozwojem Gospodarczym w Republice Rwanda.
Przyjazd naszego gościa jest rewizytą za udział delegacji Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski i Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu podczas International Conference on ICT for Development, Education & Skills w dniach 24-30 września 2018 r. w Kigali.
Jednodniowy pobyt wiązał się z odbyciem rozmów i określeniem reguł i zasad przygotowania kontraktu na dostawę jabłek do Rwandy. W rozmowach uczestniczyli Andrzej Kaczmarew – Prezes i Stanisław Janiak – Wiceprezes Stowarzyszenia Sadowników Kaliskich KALSAD.
Intencją rozmówców jest takie zorganizowanie działań by pierwsze dostawy odbyły się w okresie przedświątecznym.
Kolejnym etapem wizyty były rozmowy w naszej regionalnej palarni kawy Woseba w Odolanowie. W rozmowach uczestniczył Prezes firmy Pan Jacek Woźniak z dwójką specjalistów od importu kawy, Panią Marzeną Szkudlarz i Panem Tomaszem Gaworskim. W trakcie rozmów zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych przywiezionych z Rwandy próbek kawy.
Firma Woseba z zainteresowaniem przyjęła walory jakościowe kawy i zdeklarowała gotowość jej importu do Polski. Ustalono, że początek dostaw jest możliwy od pierwszego kwartału 2019 r. Podczas rozmów określono warunki zawarcia kontraktu oraz zasady ustalania ceny zakupu w oparciu o giełdę w Nowym Jorku.
W końcowej części dnia odbyło się spotkanie w Pleszewie, podczas którego Wiceprezes Klastra Spożywczego i Prezes Fabryki Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S.A. Tadeusz Rak i Wiceprezes Andrzej Spychalski przedyskutowali warunki realizacji pozostałych ofert współpracy zaproponowanych przez Rwandę, które są aktualnie w przygotowywaniu.
Pan Eliab Muhawenimama przyjął zaproszenie Klastra Spożywczego do złożenia w pierwszym kwartale wizyty w Kaliszu 5-8 rwandyjskich przedsiębiorców. Ustalono tryb przygotowania tej wizyty oraz postanowiono uzyskać wsparcie dla tej inicjatywy Polskiej Izby Inwestycji Zagranicznych.Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.