Jan Kolański ponownie Prezesem Klastra Spożywczego

Jan Kolański ponownie Prezesem Klastra Spożywczego

W dniu 1.06 w siedzibie firmy Colian odbyło się Walne Zgromadzenie Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski. Zgromadzenie prowadził Tadeusz Rak.
Walne Zgromadzenie dokonało oceny działalności Klastra oraz analizy bilansu i rachunku zysków i strat za 2016 r. Materiał zaprezentował Andrzej Spychalski. W dyskusji Walne Zgromadzenie opowiedziało się za potrzebą wszechstronnej współpracy z PWSZ w zakresie utworzenia nowego kierunku kształcenia Technologii Żywienia i Żywności, budowy laboratorium oraz zbudowania społecznego ruchu propagującego zdrowy styl odżywiania, stosowanie żywności ekologicznej, suplementów diet oraz diet klinicznych.
Z uznaniem przyjęte zostały deklaracje kaliskiej uczelni o głównych kierunkach wspólnych działań w tym także aplikacji środków zewnętrznych i europejskich rozwijających prace badawcze uczelni i podnoszących konkurencyjność przedsiębiorstw branżowych. Szeroko rozumiany sektor spożywczy w subregionie kaliskim żywiołowo się rozwija, jest największym pracodawcą i eksporterem swoich wyrobów do 70 krajów świata. Ten dynamiczny rozwój wymaga angażowania wykształconej dobrze przygotowanej kadry fachowców oraz wspierania przedsiębiorstw w kreowaniu żywności funkcjonalnej. Udział żywności ekologicznej w ogólnej wartości wszystkich produktów żywnościowych wynosi w Polsce zaledwie 0,5 % podczas gdy na zachodzie Europy wynosi ponad 20 %.Te dwa wskaźniki pokazują wielki obszar aktywności dla uczelni, przedsiębiorców i Klastra.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.
W drugiej części zebrania przeprowadzono wybory.
Prezesem Klastra ponownie został Jan Kolański – właściciel firmy Colian.
Członkami Zarządu wybrano:
- Andrzeja Spychalskiego – Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
- Tadeusza Raka- Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” – Pleszew S.A.
- Krzysztofa Koszelę – Colian Sp. z o.o.
- Janusza Zalewskiego – Azet Products Sp. z o.o.
- Bartosza Demianiuka – PPH Ewa S.A.
- Daniela Lesienia – STAN Anna Lesień

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
- Aleksander Tomalak
- Andrzej Kasprzyk
- Sławomir Kosicki

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia odbyło się I Posiedzenie Zarządu Klastra w wyniku którego wybrano Wiceprezesami Klastra Andrzeja Spychalskiego i Tadeusza Raka a skarbnikiem Janusza Zalewskiego.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.