Krzysztof Koszela Przewodniczącym Kaliskiej Rady Biznesu przy Prezydencie M. Kalisza

Kalisz, dn. 3.10.2016 r.Krzysztof Koszela Przewodniczącym Kaliskiej Rady Biznesu
przy Prezydencie M. Kalisza

 Dnia 3 października b.r. w kaliskim Ratuszu pod przewodnictwem Grzegorza Sapińskiego powołana została Kaliska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Kalisza.

Rada sprawować będzie funkcję opiniująco-doradczą w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Kalisza. Konsultować będzie oraz opiniować wdrażanie przedsięwzięć przygotowanych przez Prezydenta Miasta Kalisza, dotyczących funkcjonowania życia gospodarczego miasta oraz prowadzenia działalności gospodarczej  i inwestycyjnej w mieście. W skład Rady powołani zostali przedstawiciele kaliskich Jednostek Otoczenia Biznesu, w tym Wielkopolski Klaster Lotniczy, Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, Regionalna Izba Gospodarcza, Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych, Zrzeszenia Właścicieli Handlu, itp. Na stanowisko Przewodniczącego Kaliskiej Rady Biznesu wybrany został dr hab. Krzysztof Koszela – Członek Zarządu Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski i Dyrektor korporacyjnej firmy Colian.

Z ramienia Klastra Spożywczego oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w pracach Rady uczestniczyć będą ponadto: Marek Antczak – Prezes RIG, Stanisław Walczak – właściciel firmy budowlanej, Margota Suszyńska – właścicielka firmy Kal-Pab oraz Andrzej Spychalski – Zastępca Prezesa Klastra, Dyrektor RIG w Kaliszu.

Podczas pierwszego posiedzenia przedyskutowano i ustalono agendę następnego spotkania, które odbędzie się na przełomie listopada i grudnia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.