Ankieta_1


Państwa frima jest:


Czy są Państwo importerem surowców używanych w procesie produkcji


Czy wykonują Państwo badania swoich surowców, półproduktów, wyrobów gotowych


Jak często wykonują Państwo badania swoich surowców ?


Jak często wykonują Państwo badania swoich półproduktów?


Jak często wykonują Państwo badania swoich wyrobów gotowych ?


Czy wykonując badania w laboratoriach zewnętrznych wybierają Państwo metody: